Jaar 3,  Producties

Een adoptiestop: wat betekent dat?

Misschien ken jij wel iemand uit je omgeving die in een ander land is geboren, maar Nederlandse ouders heeft. Hij of zij is dan geadopteerd. Sinds 8 februari heeft een commissie van de overheid besloten dat adopteren niet meer mag. Waarom is dat zo?

Voordat we dieper op dit onderwerp in gaan, vertellen vier kinderen uit Tilburg wat zij weten over adoptie.

Yala, Milan, Norah-Yasmine en Parel over adoptie

Wat is adoptie?

Adoptie betekent dat kinderen opgroeien in een gezin waar ze niet geboren zijn. Zij hebben dan ouders die niet hun biologische ouders zijn.

Er worden ook kinderen uit het buitenland geadopteerd. Die kinderen hebben vaak geen papa of mama meer die voor hen kan zorgen en zo komen ze in een kindertehuis terecht. Daar wordt voor ze gezorgd tot er andere ouders gevonden zijn die voor hen kan zorgen. De meeste adoptiekinderen komen uit ontwikkelingslanden. Dat zijn landen waar veel armoede heerst. Twee jaar geleden werden er 145 kinderen uit het buitenland geadopteerd. Nederlandse ouders adopteren kinderen uit een ver land omdat zij bijvoorbeeld geen kinderen kunnen krijgen, of kinderen een beter leven willen geven. 

Een kind adopteren gaat niet zo makkelijk. Adoptieouders moeten een lang en duur proces doorlopen. Ze moeten bijvoorbeeld aantonen dat ze een veilig en goed leven aan een kind kunnen bieden. Daarnaast willen adoptieouders het liefst een zo’n jong mogelijk kind. Daarom blijven er veel oudere kinderen in een tehuis zitten omdat zij niet worden geadopteerd.

Besluit van de overheid

Op 8 februari heeft een commissie van de overheid bekend gemaakt dat Nederland meteen moet stoppen met adopties uit het buitenland. Dit is besloten omdat er onderzoek is gedaan naar adopties van jaren geleden. Er werden toen veel fouten gemaakt als het ging om het adopteren van kinderen uit verre landen. Volgens de onderzoekers ging het vaak mis in de landen Bangladesh, Brazilië, Colombia, Indonesië en Sri Lanka.

Tekst gaat verder onder de foto

Wat ging er mis?

Wat er misging was dat kinderen ter adoptie werden aangeboden, terwijl ze nog wèl ouders hadden. Maar ook dat de papieren niet in orde waren, waardoor je niet precies wist wie het kind nou eigenlijk echt was en waar hij of zij vandaan kwam. Daarnaast verdienden de landen waar de kinderen vandaan kwamen veel geld aan adoptie.

Is de adoptiestop goed of slecht?

Het onderzoek van de commissie van de overheid ging over adopties van jaren geleden. Het wil dus niet zeggen dat de adopties van nu ook fout zijn gegaan. Toch is de adoptiestop goed. Het brengt namelijk een belangrijke discussie opgang. Sandra van Loon van Fiom (Fiom is een organisatie die zich bezighoudt met adoptie) vertelt dat het goed is om over adoptie te praten. Sandra zegt: “Er moet gekeken worden naar de slechte verhalen, maar ook naar de goede.”

Fouten mogen niet meer gemaakt worden bij adoptie en daarom moet adoptie uit het buitenland nu even stilliggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *